Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE Personel Alımı Yapıyor
 1. Anasayfa
 2. Kurum İş İlanları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE Personel Alımı Yapıyor

0

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE tarafından yapılan açıklamada kurum bünyesinde görev alacak 9 bin 152 personel alımı yapılacağı açıklandı. Alımlar Türkiye’nin farklı illerini kapsayacak ve atama şartları da kadrolara göre değişecek. Başvurular ise 11 Mayıs 2023 tarihine kadar sürecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE Personel Alımı Detayları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE personel alımı için kurum tarafından yapılan açıklamada detaylara da yer verildi. Yapılan detaylar kapsamında toplan alım yapılacak sayı 9 bin 152 olarak belirlendi. Alım sayılarının dağıtılması ise şu şekilde: 8.647 infaz ve koruma memuru, 145 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 1 gemi adamı (sınırlı kaptan), 1 gemi adamı (sınırlı vardiya zabiti), 1 gemi adamı (usta gemici), 128 hemşire, 60 sağlık memuru, 227 teknisyen, 253 destek personeli (şoför), 47 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci).

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE Personel Alımı Şartları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE personel alımı başvurusu yapacak olan adaylar ise belirlenmiş olan şartları taşımaları gerekiyor. Şartlar ise şu şekilde belirlendi:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirlenmiş olan: “kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(.) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık” suçlarından mahrum olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiği olmamak,
 • Hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
 • Görevini yapmak için herhangi bir sağlık sorunu taşımamak, bu kapsamda da; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmaması, bu durumun da Devlet Hastanesinden alınacak rapor ile ispat edilmesi,
 • Lisans mezunları için KPSS P3’ten, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94’ten en az 70 puan almış olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. Ancak sağlık memuru, gemi adamı, büro çalışanı, teknisyen ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu için;
 • En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
 • En az erkeklerde 170 cm, kadınlarda ise 160 cm’den uzun olmak gerekmektedir.

İlgili adaylar Adalet Bakanlığı web sayfası üzerinden diğer pozisyonlar için belirtilen şartlara da ulaşabilirler.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvurusu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu E-Devlet üzerinden 11 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılacak. Başvuru esnasında adaylar şu belgeleri de sisteme yüklemeleri gerekiyor:

1) Güvenlik Soruşturması Formu,

2) Sağlık Beyanı Formu,

3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir