Memurluktan İhraç Nasıl Olur Hangi Hallerde Olur?
 1. Anasayfa
 2. Maaşlar

Memurluktan İhraç Nasıl Olur Hangi Hallerde Olur?

0

Memurluktan ihraç bir daha devlet memurluğu yapamamak üzere memurluktan atılma durumudur. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memur olarak görev yapan kişinin gerekli şartları taşınmadığının anlaşılması veya görevi sırasında bu şartlardan birini kaybetmesi durumunda uygulanır. Uygulanan memuriyetten çıkarılma veya atılma durumu kişinin memuriyetine son verilmesidir. Memuriyetten çıkarılma durumunun yaşanmasının altında birçok neden bulunmaktadır.

Memurluktan Çıkarılma Cezasını Gerektiren Durumlar

Memurluktan ihraç durumunu yaşanabilmesi için birçok neden bulunur. Bu nedenlerin ilk sırasında kişinin memuriyet için gerekli şartları taşımadığının anlaşılması yatar. Memuriyet için gerekli şartları taşımadığı belirlenen kişi memurluktan atılır veya ihraç edilir. 657 sayılı kanuna göre memuriyetten ihraç ve ayrılma durumunu gerektiren fiiller şöyle sıralanabilir;

 • Kurumların huzurunu bozacak hal ve davranışlarda bulunmak
 • Kurumun çalışma düzenini ihlal etmek
 • Grev ve iş yavaşlatma eylemlerinde yer almak
 • İşi yavaşlatmak için toplu halde işe gelmemek
 • Yasaklanmış yayınları veya ideolojik amaçlı eserleri basmak ve bu eserlerin dağıtımını sağlamak
 • Siyasi ve ideolojik amaçla basılan afiş veya pankart gibi görselleri kurumlara asmak
 • Memuriyet sırasında siyasi partilere girmek
 • Bir yılda 20 gün izni olmadığı halde işe gelmemek
 • Olağanüstü durumlarda üstlerinin verdiği emirlere uymamak
 • Yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler yapmak
 • Kurum ile ilgili gizli bilgilerin açıklanmasında rol almak
 • Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak
 • Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmak
 • Terör örgütlerinin propagandasını yapmak
 • Kamu kurumlarının kaynaklarını terör örgütlerini desteklemek için kullanmak
 • Siyasi ve ideolojik eylemleri nedeniyle aranan kişileri gizlemek
 • Kişinin memuriyeti sırasında rüşvet alması
 • Sahip olduğu unvan nedeniyle uyması gereken kurallara bilerek ve isteyerek uymaması
 • Sahip olduğu unvanın gerektirdiği yasaklara hassasiyet göstermemesi

Memurluktan Çıkarma Kararının Verilmesi

Memurluktan atılma veya ihraç kararının verilmesinde kurumda yer alan amirler rol oynar. Memurun görevli olduğu kurumda yer alan yüksek disiplin kurulu gerekli kararı verecek mercidir. Yüksek disiplin kuruluna kararın gitmesinde ceza alacak memurun amiri rol oynar. Kurumdaki amirin isteği üzerine disiplin kuruluna gerekli bilgilendirmeler yapılır. Yapılan bu bilgilendirmelerin ardından yüksek disiplin kurulu toplanarak karar verir. Yüksek disiplin kurulu cezayı kabul edebildiği gibi reddede de bilir. Yüksek Disiplin kurulunca görevden atılması onaylanmayan kişi görevine göre döner. Ancak amirin 15 gün içinde memura disiplin cezası verebileceği de unutulmamalıdır.

İptal Davasının Açılması

Memurluktan ihraç edilmesine karar verilen kişi iptal davası açma yoluna gidebilir. Memurluktan atılma kararı kendisini iletilen memur 60 gün içerisinde iptal davası açabilir. Açılan iptal davası ile görevlerine son verilen veya görevden uzaklaştırılan kişiler memuriyete dönmek için talepte bulunabilirler. Memurların bu talepleri görev yaptıkları yerde yer alan idare mahkemesi tarafından incelemeye alınır. İdare mahkemesi dava ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak son kararını verir. Bu karar neticesinde kişinin memuriyete dönmesi veya cezasının onaylanması gibi kararlar çıkabilir.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir